Borgmester

Ole Vive

·   Økonomiudvalget - Formand

·   Valgbestyrelse – FV og FA

·   Valgbestyrelse – KV

·   KL’s delegeretmøde

·   Trafikselskabet Movia

·   KL’s repræsentantskab

·   Politiets Kredsråd

·   Østsjællands Museum

·   Fælles Beredskabskommission – MSBR