Af Nellie Bradsted, Byrådsmedlem for Venstre i Faxe Byråd


Kvalitet i undervisningen 

I torsdags besluttede byrådet at nedsætte et nyt §17.4 udvalg. Udvalget skal arbejde med undervisningens kvalitet i den kommunale folkeskole, derfor er udvalget døbt ”Læring & Kvalitet – sjov undervisning fører til effektiv læring”. Kommissoriet er med baggrund i Faxe Byråds vision for 2030, som sigter mod at styrke kvaliteten af undervisningen, og hvor målet er at sikre, at folkeskolerne i Faxe Kommune rangerer blandt landets bedste. Byrådet har gentagende gange drøftet vores folkeskole og ofte har drøftelserne handlet om folkeskolens fremtidige organisering. Nu hvor den nye skolestruktur endelig er på plads og godkendt af byrådet, er det tid til at rette opmærksomheden mod selve indholdet. Jeg er utrolig glad for, at Venstre har fået muligheden for at sætte rammerne for udvalget. Dialogens vej er utrolig vigtig og derfor har jeg også været optaget, at udvalget hovedsagelig bestod af forældre og medarbejdere på skoleområdet. 


Udvalget skal komme med anbefalinger til initiativer som skaber et miljø, hvor sjov undervisning fører til effektiv læring, og hvor både elever og lærere trives og udvikler sig. Læring og trivsel er uadskillelige, da et positivt og trygt læringsmiljø er afgørende for elevernes evne til at lære og anvende ny viden. Når eleverne føler sig trygge og motiverede, deltager de mere aktivt i undervisningen og klarer sig generelt bedre. På samme måde kan læring bidrage til trivsel ved at styrke elevernes selvtillid og selvværd gennem succesoplevelser og mestring af nye færdigheder. Dette skaber en positiv spiral, hvor læring og trivsel gensidigt forstærker hinanden og fremmer en god og spændende skoleoplevelse for alle.


Venstre har formandsposten og derudover sidder Jens Hvidemose fra (S) som repræsentanter fra byrådet. Dernæst pågår der en proces hvor der skal findes to forældrerepræsentanter. En repræsentant fra lærerkredsen er valgt til at repræsentere samtlige TR’ er. To repræsentanter, hvor den ene er ansat på en af kommunens privatskoler og den anden på én af folkeskolerne og endelig en repræsentant valgt fra BUPLs område til at repræsentere samtlige pædagoger på skoleområdet.

Udvalget Læring & Kvalitet har en rådgivende rolle over for Økonomiudvalget. Efter godt et års arbejde skal udvalget slutte sit arbejde og fremsende sine anbefalinger. Det forventes at ske både som skriftlige anbefalinger og som videooptagelser af elever, forældre og lærere, der byder ind med, hvad der er succes og kvalitet i undervisningen.


Vil du være med kan du læse mere HER. Der finder du også udvalgets kommissorium. Nytårshilsen 2023-2024 fra Ole Vive, Borgmester

Den 11. april 2023 var en rigtig god dag for Faxe Kommune. Det var dagen, da DSB langt om længe begyndte at køre med direkte tog fra Haslev til København. Passagererne skulle dog vente et pænt stykke tid, før togene kørte regelmæssigt på strækningen. Og vi kom ikke ned på en transporttid på under 40 minutter, som vi oprindeligt var stillet i udsigt. Men jeg er nu alligevel glad på pendlernes og de rejsendes vegne. Det direkte tog giver bedre rejsekomfort og trods alt noget kortere rejsetid, end dengang man skulle skifte til S-tog i Køge. Jeg tror fortsat på, at denne direkte togforbindelse får væsentlig betydning for bosætningen i Haslev – som faktisk i disse år er markant.    


2023 blev også året, da renoveringen af Østbanen blev sat i gang med forventning om bedre kollektiv trafik i den østlige del af kommunen og Sjælland. Et positivt og længe ventet løft. Og nu vi er ved den kollektive trafik. Inden udgangen af 2023 nåede jeg sammen med Teknik- & Miljøudvalgets formand at sende et brev til transportministeren for at få en bedre løsning på sikkerheden og tilgængeligheden på Haslev Station. Banedanmark har stillet en helt uspiselig løsning i udsigt: En fuldkommen spærring med et hegn, så ingen kan krydse banen fra den nordlige side af byen. Vi forventer mere af Banedanmark, forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 og transportministeren!  


Året 2023 bød på knap så spændende en overraskelse i form af den voldsomme stormflod - efterfulgt af oversvømmelser på grund af store mængder regn. Den slags vejr varsler desværre en ny tid, som vi og borgerne i kystområdet må forholde os til. 


Knap så spændende – men dog mere forudsigeligt end vejret – var udfordringerne på grund af den pressede økonomi. Prisstigninger, som allerede satte sig fast på dansk økonomi i 2022, samt udgifter til pensioner førte til både ansættelsesstop og indkøbsstop i kommunen. Og det hårde økonomiske pres fortsætter ind i 2024. Det har resulteret i svære men nødvendige politiske beslutninger, som desværre betyder et farvel til dygtige medarbejdere i kommunens administration samt besparelser på flere områder.  


Mere positiv er den rivende udvikling, Faxe Kommune er i. En overskrift på 2023 kunne sagtens være ”en kommune med byggeboom”, og det er en tendens med nybyggeri som fortsætter godt ind i 2024. I Haslev har vi Emmas Have med 210 boliger. De første 100 boliger er indflyttet her i 2023. De sidste er under opførelse og med indflytning i 2024. Lige op til jul var der første spadestik til spændende seniorboliger i Grøndalshave, hvor den tidligere Grøndalsskole lå. Der er søgt byggetilladelse til 150 nye boliger på grunden, hvor Det Blå Marked i Haslev lå. Også i Dalby, Karise, Kongsted og Rønnede er der gang i nybyggeri. Og i Rønnede er vi i fuld gang med at udvide daginstitutionen Møllen, ligesom der er en ny tilbygning på vej ved Dalby Børnehus. Sådan kunne jeg blive ved. Der er gang i så meget i vores kommune. Alt sammen positive takter, som i den grad kræver et byråd – og fremtidige byråd – som er klar til at trække i arbejdstøjet. Det er vi! 


Erhvervslivet rykker også på sig i vores kommune. Royal Unibrew udvider både deres højlager og lavlager med forventet byggestart i 2024. 'Stop 37' ved motorvejen i Rønnede er i gang, og i det hele taget er der gang i erhvervsudviklingen særligt ved motorvejen i Rønnede. I Haslev er der givet tilladelse til fem såkaldte boksbutikker i Sverigesgade, og der er en Netto på vej i Dalby.  Vores aktører inden for turismen gør det fortsat godt. Et vedvarende politisk fokus og arbejde med området gennem årene bærer frugt. Antallet af dagsturister og overnattende turister stiger stødt. Det er glædeligt og betydningsfuldt for både vores kommune og hele vores samarbejdende turismeområde Sydsjælland & Møn. 


Vi kommer ikke uden om 2023 uden at sige solceller – eller som de store anlæg bliver omtalt; solcelleparker. Ikke alle er ubetinget begejstrede for solceller, om end vi ikke kommer uden om, at der er brug for anlæggene, når vi er blevet pålagt at opstille fire gange mere vedvarende energi inden 2030. 


Omstilling er et godt ord at bruge om de opgaver, som venter i 2024. Der er gang i en ændring af vores skolestruktur – som primært får indvirkning i Haslev. Og vi skal i gang med det vigtige arbejde at se på vores plejehjemsstruktur. Faxe Kommune har mange små plejehjem, og tiden kræver, at vi også her ser på, om der er bedre og mere økonomisk fornuftige måder at drive vores plejehjem på.  


Jeg ser frem til arbejdet og alle de vigtige opgaver, jeg og byrådet tager fat på i 2024. Heldigvis er Faxe Kommune et tilvalg for mange ny borgere og virksomheder. Det er jeg stolt af. Det er det bedste afsæt for en spændende udvikling.  


Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.  

Ole Vive, Borgmester, Faxe Kommune22. maj 2023

Borgmester Ole Vive genvalgt som spidskandidat til KV25Mandag den 22. maj 2023 blev Faxes nuværende borgmester, Ole Vive, genvalgt som borgmesterkandidat for KV25. Stort tillykke til Ole. Nu ser vi frem mod kommunalvalget i 2025, hvor vi igen vil stille med et stærkt kandidathold - med Ole Vive i spidsen.


Efter opstillingsmødet havde vi åbent møde med trafikminister Thomas Danielsen (V). Han fortalte om sit arbejde som trafikminister - og hvilke områder, der ligger under ham og hvad der aktuelt sker på området. Bagefter var der masser af spørgsmål om aktuelle problemstillinger både nationalt og lokalt.


Øverst ses Ole Vive sammen med Jørgen Egede Johannessen, der er formand for Venstre Faxe.

Nedenunder ses Jørgen Egede Johannessen sammen med trafikminister Thomas Danielsen og borgmester Ole Vive.

13. april 2023

Kom og mød Stephanie og Troels

Torsdag den 13. april fra kl. 20 inviterer Venstre til en spændende aften i Sorø med to af Venstres ledende politikere og ministre. Kom og få svar på dine spørgsmål - og få ny indsigt i både regeringens tilblivelse og arbejde. Alle er velkomne - også hvis du ikke er medlem af Venstre i dag.


Venstres næstformand og fungerende økonomiminister, Stephanie Lose og Venstres fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen besøger i de kommende uger alle fem regioner, og du er inviteret.Kom og hør Troels Lund Poulsen fortælle om regeringsforhandlingerne på Marienborg og hvordan regeringen blev til, og Stephanie Lose vil tage dig helt med ind i overvejelserne omkring betydningen for Venstre som parti - og ikke mindst et bud fra dem begge på fremtidens rolle for Venstre i regering.Alle er velkomne, og vi håber på at se så mange som muligt. 


Det er gratis at deltage, og for at sikre dig selv en billet - og så vi sørger for, at der er stole nok, beder vi dig tilmelde dig via linket herunder. Undervejs vil der også blive serveret kaffe, te og kage.


TILMELDING HER
Læs pressemeddelelsen i FAXE NYT fra bestyrelsen i Venstre Faxe, efter de har har konstitueret sig.Stephanie Lose

Næstformand og midlertidig økonomiminister

Venstre.dk

Venstres næstformand Stephanie Lose træder midlertidigt ind i regeringen som økonomiminister, så Troels Lund Poulsen kan dedikere sig til arbejdet som fungerende forsvarsminister. 

TAG DEL I VENSTRES ARBEJDE

Som medlem af Venstre kan du deltage i medlemsudvalg og bidrage til politikudvikling og kampagner. Meld dig ind i dag for at sætte dit aftryk på Venstres europæiske politik.


Jacob Jensen
Januar 2023

NYTÅRSHILSEN FRA OLE VIVE

De fleste af os vågnede til et år 2022 med optimisme og tro på fremtiden efter nogle triste år med covid-19. Men midt i optimismen og bedst som vi troede, at verden igen kunne tage fat på andre vigtige dagsordener i år 2022, ja så ramte tragedien det europæiske kontinent. Den 24. februar 2022 indledte Vladimir Putin sin forbryderiske krig mod Ukraine. Dette ubegribelige vanvid kommer vi aldrig til at glemme.

Hurtigt efter var vores kriseberedskab klar til at tage imod fordrevne ukrainere. Rigtig mange ansatte i kommunen tog denne helt særlige opgave på sig. Vi skulle klargøre midlertidige boliger i Søndergade, sikre forplejning og koordinere alle de fagfolk, som skulle bidrage til indsatsen og være klar til at modtage ukrainerne. 


Vi bad også borgerne i kommunen melde ind, hvis de kunne bistå med indkvartering, og det gjorde rigtig mange. Det er jeg meget taknemmelig for.


Virksomheder har doneret midler til at etablere legeplads til de ukrainske børn, som bor i de midlertidige boliger i Søndergade. Også den støtte og opbakning vil jeg gerne sige tak for.

Omkring 180 ukrainere har fået opholdstilladelse i kommunen. Cirka 100 bor i Søndergade, 40 er privat indkvarteret og omkring 40 er udrejst kommunen igen.

Russernes krig mod Ukraine har skabt energikrise og inflation. Det mærker vi også på udgifterne i kommunen. Her og nu har vi for eksempel skruet ned for varmen.

Samtidig er det lykkedes at indgå et budget for 2023 med stor opbakning, et budget som også tilstræber at imødekomme den situation, verden befinder sig i. Der er ikke store armbevægelser, det må jeg jo indrømme. Men det er et solidt og godt budget. Tak til mine politiske kolleger for samarbejdet. Vi er allerede nu begyndt at kigge på, hvordan vi kan håndtere budgettet for 2024.

Apropos energikrise, så er der kort før jul vedtaget en varmeplan for hele kommunen, der bl.a arbejder med fremtidens udrulning af fjernvarme.

2022 indeholdt heldigvis også en masse positivt. Vi er blevet 140 nye borgere i kommunen i 2022. Velkommen til jer, så er vi 37.236 borgere.

Den positive vækst i kommunens indbyggertal fortsætter. Der er for eksempel lige sendt tre lokalplanforslag i høring, som tilsammen giver mulighed for 447 nye boliger i kommunen. Om det er unge forældre med børn, midaldrende uden børn, ældre ægtepar eller helt andre, der flytter ind ved vi jo ikke. Men jeg kan forsikre, at vi har et vågent øje på tilflytningen, så vi kan reagere så hurtigt som muligt i forhold til pasning og skole. Jeg er glad for, at investorer ser muligheder i Faxe Kommune, og jeg er glad for, at tilflyttere har opdaget os på landkortet.

Tænk sig hvilket potentiale der også ligger i, at det direkte tog fra Haslev til København nu endelig kommer til at køre fra april 2023.

Til dem af jer, som kører i bil, kan jeg fortælle, at vi har lagt 35 kilometer ny asfalt i kommunen i 2022. Hver gang vi fortæller om asfaltering og omkørsel i forbindelse med disse opgaver, er I gode til at fortælle os om behov andre steder i kommunen. Vi kan ikke nå alt på et år, og pengene rækker heller ikke til alle kommunens veje på en gang, men vi gør vores bedste og fortsætter renoveringen i årene fremover.

Både tilflyttere og herboende er forhåbentlig glade for naturen og de grønne omgivelser i kommunen. I 2022 har vi indgået en stor aftale med Bregentved Gods om Nordskoven/Hales Orned. Det åbner op for masser af rekreative muligheder, som vi er i fuld gang med at udfolde i samarbejde med vores foreningsliv. Det er en rigtig god aftale, som kommer til at glæde mange i de kommende år.

2022 bød på en vigtig afklaring af den østlige omfartsvej i Haslev. Et flertal har besluttet, at vi ikke arbejder videre med vejen og med det boligområde, som var tænkt ind i masterplanen for området. I stedet må vi finde andre løsninger på de trafikale udfordringer, der er i den del af Haslev, og vi presse fortsat på, for at Staten indgår samarbejde for nordvendte ramper i Ulse.

Det var også i 2022, at vi begyndte at sortere vores affald i flere fraktioner. Det har vi faktisk gjort rigtig godt. Andelen af restaffald i oktober/november ligger 9 procent lavere end de foregående måneder (regnet som gennemsnit pr. måned).

Andelen der går til genanvendelse er øget 12,4 procent. Og genanvendelsesprocenten for det husstadsindsamlede affald, er steget fra 50,3 procent i perioden januar-september til 55,6 procent i oktober/november. Og når vi nu taler om noget, der er godt for CO2 og klima, så blev 2022 også året, hvor byrådet godkendte en lade-infrastruktur for elbiler, og Teknik & Miljøudvalget godkendte en varmeplan, så vi kunne sende brevet ud om fremtidens muligheden for at få fjernvarme.
Det i sig selv får man jo ikke fjernvarme af, men det er udtryk for, at der bliver arbejdet seriøst med mulighederne. Samtidig har byrådet besluttet at oprette et kommunalt ejet energiselskab under Faxe Forsyning, som for eksempel skal understøtte fjernvarme i områder, som ikke er dækkes af de nuværende 3 Fjernvarmeselskaber.

Jeg håber inderligt, at vi internationalt ser ind i et mere fredeligt 2023. Jeg glæder mig til i samarbejde med byrådet at tage fat på spændende, vigtige og sikkert også udfordrende politiske diskussioner.

Godt nytår år til jer alle. 


Ole Vive

Borgmester i Faxe Kommunemindeord
En hilsen fra ken kristensen, ny


folketingskandidat for Venstre i


 Faxe
TAG DEL I VENSTRES ARBEJDE

Som medlem af Venstre kan du deltage i medlemsudvalg og bidrage til politikudvikling og kampagner. Meld dig ind i dag for at sætte dit aftryk på Venstres europæiske politik.


20. april 2024 08:33

Vi sætter vores ældrepleje fri 💙 Nu leverer Venstre en historisk og ambitiøs frisættelse af vores ældrepleje. ✅ Mere selvbestemmelse til de ældre ✅ Øget brug af faste teams ✅ Større tillid til medarbejderne…

19. april 2024 19:28

Efter et langt arbejdsliv fortjener Anker en værdig alderdom 💙 For Venstre er det helt afgørende, at vores ældre medborgere kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Derfor er vi også stolte over,…

18. april 2024 19:50

Mere frihed til vores ældre og dem der passer på dem 💙 For Venstre er det en absolut mærkesag at sætte vores ældrepleje fri. Det gør vi nu. Det betyder, at vores ældre kan fortsætte med at leve det liv,…

18. april 2024 13:42

NEJ! Danmark skal ikke tage imod 7.000 flygtninge om året! Hvad siger du? I dag har Moderaternes spidskandidat til Europa-Parlamentet, Stine Bosse, udtalt, at Danmark skal tage imod 7.000 flygtninge om…

17. april 2024 10:04

Vi kan ikke acceptere den slags! 😡 Alt for ofte bliver religion brugt til at undertrykke og fastholde muslimske kvinder i en middelalderlig spændetrøje. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget…

16. april 2024 10:40

Forfærdelige billeder fra Børsen i dag, der brænder. 400 års uvurderlig kulturhistorie står i flammer. 💔 Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få genopført et af de mest ikoniske bygningsværker i København. Tak…

16. april 2024 07:30

Hjerteligt tillykke med fødselsdagen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 🇩🇰🇩🇰

15. april 2024 09:57

Flere penge til skovrejsning? Tjek. Flere penge til rent drikkevand? Tjek. Udrulning af mere fjernvarme? Tjek! Bedre beskyttelse mod oversvømmelser og ekstremt vejr? Tjeeeeek! Vi sætter et stort, grønt…

13. april 2024 09:34

Har Linea Søgaard-Lidell spillet bagenden af en kamel? Og går Morten Dahlin virkelig så sent hjem fra Jomfru Ane Gade? 😎 Se med her, og få et godt grin!

12. april 2024 13:39

Dansk asylpolitik skal afgøres i Danmark❗️ Moderaterne og De Radikale mener begge, at Danmark fremover skal deltage i EU's fælles fordeling af migranter. Det vil betyde, at Danmark vil skulle modtage…