Velkommen til Venstre faxe        Referat af opstillingsmødet mandag d. 3. maj 2021 Kl. 19:00. Virtuelt.

Dagsorden 

1.     Velkomst v/ formanden

•        J.E.J. oplyste der var 67 tilmeldt mødet + 9 afgivne brevstemme.

2.     Præsentation af stemmetællere

•        Ole Vive og Martin Lohmann udpeget.

3.     Præsentation af dirigent

•        Karsten Skov formand Venstre Stevns udpeget.

•        Dirigenter konstaterede at opstillingsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

4.     Præsentation af kandidatholdet v/ borgmester Ole Vive

•        De 9 kandidater der var godkendt af bestyrelsen, blev præsenteret.

5.     Kandidaterne præsenterer sig selv

•        Der var foretaget lodtrækning af talerækkefølge. Max 5 minutters taletid /kandidat.

6.     Afstemning

•        Afstemning blev afviklet efter Point-metoden.

7.     Afstemningens resultat

1 Michael Rosendahl

2 Martin Lasse Sieben

3 Erik Rasmussen

4 Martin Kruse

5 Dorthe Adelsbech

6 Dorthe Egede Borg

7 Henrik Aakast

8 Helle Lysholm

9 Nellie Bradsted

8.     Eventuelt.

•        Regionskandidat Dorthe Adelsbech fik ordet vedr. sit kandidatur.

Afrunding v/ borgmester Ole Vive.

Referat fra Generalforsamling 23. februar 2021. kl. 19:00

Mødet foregik virtuelt.
Velkomst: Jørgen Egede Johannessen bød velkommen til 30-35 deltager.
1.     Valg af stemmetællere.
Regitze Schubert blev valgt.
 2.     Valg af dirigent.
Michael Rosendahl blev valgt.
 3.     Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
Formanden aflagde beretning.
Der blev spurgt ind til medlemsafgang og -tilgang, hvilket blev besvaret.
 4.     Behandling af regnskab.
Regnskabets hovedtal blev gennemgået.
Regnskabet blev samtidig fremsendt til deltagerne på mail.
 5.     Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for året 2022.
Budgettet blev ikke fremlagt grundet manglende godkendelse i bestyrelsen.
Medlemskontingent på kr. 365,- for året 2022 blev godkendt.
 6.     Valg af formand.
Skriftlig forslag på Jørgen Egede Johannessen. Der hermed blev valgt.
 7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Anette Heegaard og Hans Jørgen Hoffmann ønskede ikke genvalg.
Regitze Schubert og Kaj Munck blev genvalgt.
Gitte Vejby og Peter Bargfeldt blev valgt for 1 år, Casper Christensen og Jens Jørgen Stockholm blev valgt for 2 år.
Til suppleanter: Torben R. Jensen.
Genvalgt.
 8.     Valg af to revisorer og suppleant.
Inga Pedersen og Arne Jørgensen blev valgt og som suppleant Niels Chr. Jørgensen. 
9.     Valg af formand til kredsbestyrelsen.
Jens Mortensen er valgt til efter næste FT-valg.
10.Valg til kredsbestyrelsen.
Anette Heegaard og Regitze Schubert ønsker ikke genvalg.
Kaj Munck og Jan Svenningsen blev valgt.
11.Valg til regionsbestyrelse.
Jørgen E. J. blev genvalgt.
12.Valg af delegerede til landsmødet.
Valg af delegerede overlades til bestyrelsen.
13.Evt.
Dorthe Adelsbech blev indstillet til Venstre Faxe kandidat til Regionsvalget 16. november 2021.
Dorthe præsenterede sig efterfølgende.
Formanden afsluttede med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer
og dirigenten.
 Venstre Faxe, den 24. februar 2021.
  Kulturnat Aflyst!!

Venstre Faxe deltager igen i kulturnat haslev.

Venstre Faxe er også i år at træffe på årets kulturnat, der finder sted den       25. september 2020.                                                                                                 Kom og sig goddag til vore byrødder og bestyrelse.                                         Det er altid spændende at besøge Venstres stand! 


 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING   AFHOLDT.

 Årsagen til at Venstre Faxe den 19. august afholdt denne   generalforsamling var at vores mangeårige formand   Malene  L. Snedgaard havde valgt at stoppe. Venstre Faxe   har meget at takke Malene for gennem de 6½ hun har været formand.   Malene har formået at sætte Faxe på det politiske landskab. Det var bl. a.   især Malenes fortjeneste at Faxe kommune fik sin første Venstre-   borgmester i 2018, nemlig Ole Vive.                                      

 På generalforsamlingen blev Jørgen Egede Johannessen valgt til ny   formand.


Linea Søgaard-Lidell

Dagen er startet i News om EUs klimamål i 2030. Jeg håber og arbejder for, at vores klimamål bliver mere ambitiøst end de “mindst 55 %”, som Kommissionen melder ud i dag.
Når vi har forpligtet Danmark på 70 %, bør vi arbejde hårdt for, at resten af EU kommer med. Ellers bliver det dyrere for Danmark at nå derhen.
Det reduktionsmål, som vi bliver enige om i EU, vil sende et klart signal til markederne og til verden omkring os. Afgørende, hvis vi skal løse klimaudfordringen! ????
Det er NU, vi skal finde klimaambitionerne frem. Det gælder også klimaminister Dan Jørgensen, som lige nu taler meget om sine ambitioner, men som vist glemmer dem, når han rejser til Bruxelles.
Danmark har i mange år presset på for højere klimaambitioner i EU. Det bør vi blive ved med! ????


Stort tillykke til Sjællands storkreds EP kandidat Linea Søgaard-Lidell med den flotte placering som nr. 2 på listen over EP kandidater.

    

VENSTRE FAXES BYRÅDSMEDLEMMER 2018-2021

Jørgen Egede Johannessen

Formand
E-mail: jejo@faxekommune.dk
Telefon: 40 11 86 61

Formand for Venstre Faxe valgt 19.august 2020. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, der vedrører Venstre Faxe. 

EP kandidat Linea Søgaard-Lidell

1. september 2020

LÆS MERE