Velkommen til Venstre faxe

 

Generalforsamlingen afholdes den 23. februar 2021 kl. 19.00.


Mødet vil blive afholdt virtuelt og vi skal derfor bede alle, der ønsker at deltage, sende en mail, senest den 19. februar, til kasserer Regitze Engelsted Schubert, 

mail: rs1912@live.dk med tilsagn om deltagelse, så vi kan sende en mail med et link for opkobling.  

Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
 4. Behandling af regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for året 2022.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er: Anette Heegaard - Regitze Engelsted Schubert - Hans Jørgen Hoffmann og Kaj Munck.
  Til suppleanter: Torben R. Jensen.
 8. Valg af to revisorer og suppleant.
 9. Valg af formand til kredsbestyrelsen.
 10. Valg til kredsbestyrelsen
 11. Valg til regionsbestyrelse.
 12. Valg af delegerede til landsmødet.
 13. Evt.

Efter generalforsamlingen vil borgmester Ole Vive holde et kort indlæg.

 Samtidig med denne indkaldelse til Generalforsamling, opfordrer vi til, at de medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for indeværende år (2021) til at få dette på plads.

Vi gør endvidere opmærksom på, at kun medlemmer der har betalt kontingent senest den 16. februar 2021, er stemmeberettigede til generalforsamlingen.
  Kulturnat Aflyst!!

Venstre Faxe deltager igen i kulturnat haslev.

Venstre Faxe er også i år at træffe på årets kulturnat, der finder sted den       25. september 2020.                                                                                                 Kom og sig goddag til vore byrødder og bestyrelse.                                         Det er altid spændende at besøge Venstres stand! 


 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING   AFHOLDT.

 Årsagen til at Venstre Faxe den 19. august afholdt denne   generalforsamling var at vores mangeårige formand   Malene  L. Snedgaard havde valgt at stoppe. Venstre Faxe   har meget at takke Malene for gennem de 6½ hun har været formand.   Malene har formået at sætte Faxe på det politiske landskab. Det var bl. a.   især Malenes fortjeneste at Faxe kommune fik sin første Venstre-   borgmester i 2018, nemlig Ole Vive.                                      

 På generalforsamlingen blev Jørgen Egede Johannessen valgt til ny   formand.


Linea Søgaard-Lidell

Dagen er startet i News om EUs klimamål i 2030. Jeg håber og arbejder for, at vores klimamål bliver mere ambitiøst end de “mindst 55 %”, som Kommissionen melder ud i dag.
Når vi har forpligtet Danmark på 70 %, bør vi arbejde hårdt for, at resten af EU kommer med. Ellers bliver det dyrere for Danmark at nå derhen.
Det reduktionsmål, som vi bliver enige om i EU, vil sende et klart signal til markederne og til verden omkring os. Afgørende, hvis vi skal løse klimaudfordringen! ????
Det er NU, vi skal finde klimaambitionerne frem. Det gælder også klimaminister Dan Jørgensen, som lige nu taler meget om sine ambitioner, men som vist glemmer dem, når han rejser til Bruxelles.
Danmark har i mange år presset på for højere klimaambitioner i EU. Det bør vi blive ved med! ????


Stort tillykke til Sjællands storkreds EP kandidat Linea Søgaard-Lidell med den flotte placering som nr. 2 på listen over EP kandidater.

    

VENSTRE FAXES BYRÅDSMEDLEMMER 2018-2021

Jørgen Egede Johannessen

Formand
E-mail: jejo@faxekommune.dk
Telefon: 40 11 86 61

Formand for Venstre Faxe valgt 19.august 2020. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, der vedrører Venstre Faxe. 

EP kandidat Linea Søgaard-Lidell

1. september 2020

LÆS MERE