Venstres byrådsmedlemmer

Konstitueringsaftale  - Faxe Byråd 2022-2025

Politisk grundlag for konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Liberal Alliance. Se aftale HER.

Ole Vive

Borgmester

E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 83

Medlem af:
 • Økonomiudvalget - formand
 • Business Faxe (koordineringsmøder)
 • EUC Sjællands bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
 • Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse og Komiteen (indstillet til at søge sæde begge steder)
 • FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse
 • KLs delegeretmøde
 • KKR SjællandKL's repræsentantskab
 • Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse
 • Politiets Kredsråd
 • Trafikselskabet Movias repræsentantskab
 • Trafikselskabet Movias bestyrelse
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger (formand)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (formand)
 • VisitSydsjælland-Møns bestyrelse
 • Zealand Business Colleges bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
 • KKR Praktikpladsforum for pædagoguddannelse
 • KKR SOSU-dimensioneringsudvalg

Dorthe Adelsbech

Formand for Socialudvalget

E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 24 84 03 21

Medlem af:

 • Økonomiudvalget 
 • Socialudvalget - formand
 • Handicaprådet - stedfortræder for Helle Lysholm (V)
 • KL's delegeretmøde - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)

Dorthe Egede Borg

Formand for Teknik- & Miljøudvalget

E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 28 76 27 92

Medlem af:
 • Teknik & Miljøudvalget - formand
 • Børn- & Læringsudvalget
 • Faxe Musikskoles bestyrelse

Nellie Bradsted

Byrådsmedlem

E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 24 63 90 13


Medlem af:

 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget
 • Børn- & Læringsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant for Erik Rasmussen (V)

Erik Rasmussen

Byrådsmedlem

E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 40 19 35 32

Medlem af:

 • Socialudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Folkeoplysningsudvalget stedfortræder for Nellie Bradsted (V)
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Helle Lysholm

Byrådsmedlem

E-mail: hlysh@faxekommune.dk
Telefon: 61 22 30 29

Medlem af:

 • Senior- & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Ekspropriationskommission (fast ejendom) (udpeget til optagelse på liste)
 • Handicaprådet 
 • Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse

Henrik Rützou Aakast

Byrådsmedlem

E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon:

Medlem af:

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse
 • Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse - suppleant for Pia Backquist (D)
 • Grundlisteudvalget - suppleant for Jørgen Egede Johannessen (udenfor byrådet)
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
 • Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse - stedfortræder for Helle Lysholm (V)

Venstre faxes byrådsmedlemmer 2022-2025
venstre faxes byrådsmedlemmer 2018-2021


venstre faxes byrådsmedlemmer 2014-2017