Venstres byrådsmedlemmer

Konstitueringsaftale  - Faxe Byråd 2022-2025

Politisk grundlag for konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Liberal Alliance. Se aftale HER.

ole vive

Borgmester

E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 83

 • Økonomiudvalget - Formand
 • Business Faxe
 • EUC Sjællands bestyrelse
 • Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse
 • FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse
 • KL’s delegeretmøde
 • KKR Sjælland
 • KL´s repræsentantskab
 • Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse
 • Politiets Kredsråd
 • Valgbestyrelse - FV, FA & EPV - Formand
 • Valgbestyrelse – KV - Formand
 • Trafikselskabet Movias bestyrelse
 • VisitSydsjælland-Møns bestyrelse
 • ZBC bestyrelse
 • KKR Praktikpladsforum for pædagoguddannelse
 • KKR SOSU-dimensioneringsudvalg

dorthe adelsbech

Formand for Socialudvalget

E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 24 84 03 21

 • Økonomiudvalget
 • Handicaprådet
 • KL´s Delegeretmøde - stedfortræder

Dorthe egede borg

Formand for Teknik- & Miljøudvalget

E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 28 76 27 92

 • Børn- & Læringsudvalget
 • Faxe Musikskoles bestyrelsenellie bradsted

Byrådsmedlem

E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 24 63 90 13

 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget
 • Børn- & Læringsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant

erik rasmussen

Byrådsmedlem

E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 40 19 35 32

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

helle lysholm

Byrådsmedlem

E-mail: hlysh@faxekommune.dk
Telefon: 61 22 30 29

 • Senior- & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Ekspropriationskommission
 • Handicaprådet – stedfortræder
 • ViSP bestyrelse

Henrik rützou aakast

Byrådsmedlem

E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon:

 • Senior- og Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse
 • Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse - suppleant
 • Grundlisteudvalget - suppleant
 • KL´s Delegeretmøde - stedfortræder
 • Valgbestyrelse – FV, FA og EPV
 • Valgbestyrelse – KV – stedfortræder
 • ViSP bestyrelse - stedfortræder

Venstre faxes byrådsmedlemmer 2022-2025
venstre faxes byrådsmedlemmer 2018-2021


venstre faxes byrådsmedlemmer 2014-2017