Byrådsmedlemmer 2018-2021

dorthe egede borg

·  Senior & Sundhedsudvalget -  Formand

·  Børn & Læringsudvalget – observatørNellie Bradsted

· Socialudvalget -  Formand

· Beskæftigelsesudvalget

· Plan & KulturudvalgetDorthe adelsbech

·  Børn & Læringsudvalget

·  Senior & Sundhedsudvalget

·  Handicaprådet

·  KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Ole Vive


Michael rosendahl

Gruppeformand

·  Økonomiudvalget

·  Socialudvalget

·  Valgbestyrelse – FV og FA – stedfortræder for Ole Vive

·  Valgbestyrelse – KV – stedfortræder for Ole Vive
Erik Rasmussen

·  Beskæftigelsesudvalget

·  Teknik & Miljøudvalget

·  Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

·  Faxe-Hallerne


henrik aakast

·   Teknik & Miljøudvalget

·   Socialudvalget

·   Folkeoplysningsudvalget

·   LAG Sydsjælland

·   Fælles Beredskabsskommission – MSBR

·   Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

·   Valgbestyrelse – KV – stedfortræder for Mikkel Dam

·   Handicaprådet – stedfortræder for Dorthe Adelsbech