Borgmesterkandidat

Ole Vive

  • Bevar folkeskolerne fra 0-9 klasse i de 6 store lokalsamfund.
  •  Hvem er til for hvem? er borgerne til for kommunen eller er kommunen til for borgerne !

  • En stærk erhvervsprofil i øjenhøjde, der skal støttes helhjertet op om vores erhvervsliv.

 Se min facebookside