Byrådskandidater

Michael rosendahl


 • Skoler og institutioner i topform er en prioritering. Faglighed, personale, ledelse og faciliteter skal være i top - og børnenes læring og trivsel skal være i fokus. Mine mål er: flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne, færre børn i kalsserne og mere læsevejledning i skolen. 

 • Erhvervslivet skal se kommunen som en aktiv samarbejdspartner. Vi skal skabe de bedste vilkår for vores lokale erhvervsliv og sørge for at gøre det nemt og attraktivt at drive erhverv i Faxe Kommune. Mine mål er: hurtig og smidig sagsbehandling, attraktive erhvervsområder og en realistisk erhvervsudvikling i samarbejde med erhvervslivet.

 • Kulturen skal i øjenhøjde og de unge skal med. Vi skal fortsætte støtten til de mange klubber og foreninger i kommunen samt bevare støtten til vores kulturelle flagskibe i kommunen, som fx. Haslev Festdage. Der ud over skal vi målrette en pulje til vores unge mennesker, så denne gruppe kommer mere i fokus.

Nellie Bradsted


1)BØRNEPASNING OG DAGTILBUD

Jeg vil fastholde den høje kvalitet, men vi skal videre og styrke vores

arbejde med læringsmiljøer, den tidlige indsats og den gode overgang til

skolelivet. Derfor skal vi prioritere: Barnets trivsel, en bedre normering samt de fysiske

rammer – inde som ude.


2)SKOLEOMRÅDET

I Faxe Kommune skal vi have et alsidigt skoletilbud med fokus på et højt

fagligt niveau, hvor elever og lærere trives. Elevernes faglighed skal styrkes

og alle elever skal udfordres på deres niveau. Vi skal lægge vægt på den

åbne skole og i højere grad inddrage foreningslivet og erhvervslivet.

Derfor skal vi prioritere: Velforberedt undervisning, linjeopdelt undervisning

og holddeling, samt øget fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.

 

3)KULTUR OG FORENINGSLIV

Et blomstrende kultur- og fritidsliv er et aktiv for Faxe Kommune, og vi skal

understøtte de mange frivillige med økonomisk støtte og uddannelse.

Det er vigtigt, at vi: Indtænker idræt og motion i børne-, unge-, ældre- og

integrationsområdet, sammensætter målrettede tilbud i samarbejder

mellem aktører fra det private, civilsamfundet og kommunen samt fokuserer

på at få børn og unge til at være mere idrætsaktive.

 

4)ÆLDREPLEJE

Det er afgørende for livskvaliteten, at man som ældre medborgere i Faxe

Kommune kan få hjælp og støtte til, at kunne mestre sin egen hverdag bedst

muligt. Dem, der kan selv – skal selv. Det giver større frihed, tryghed og

livskvalitet for den enkelte, og det sikrer, at vi bruger ressourcerne der, hvor

behovet er størst, fx hos de allersvageste ældre.

Derfor skal vi prioritere: Målrettede tilbud med udgangspunkt i det enkelte

menneske, varme hænder og livskvalitet samt støtte og træning til ældre, så

de kan klare flest mulige af hverdagens gøremål selv.


Jørgen Egede Johannessen


 • Tid til forandring, Venstre skal have borgmesterposten i en borgerlig samlet kommune.

 • Mennesket før systemet. Alle skal høres og lyttes til. Ord skal omsættes til handling.

 • Udvikle hele Faxe kommune til en attraktiv bosætningskommune for alle generationer.

Erik Rasmussen

Dorthe adelsbech


 • Bedre vilkår for børn og unge: Barndommen præger os hele livet. Børn og unge skal vokse op med nærvær og tryghed helt fra fødslen - uanset om de vokser op i eller udenfor hjemmet.

 

 • Mindre bureaukrati og flere varme hænder til de ældre: Vi skal minimere kontrol af medarbejdere - og i stedet øge ansvaret og tilliden.

 

 • De ældre skal opleve trygge og gode rammer: Vi skal anerkende, respektere og tilgodese den enkelte ældres ønsker og behov.

 

 • Når det gælder børn, ældre og sundhed, skal vi tilpasse vores tilbud til den enkeltes behov.

Se mere på min facebookside

Steen klintø gunnarson


1.       Flere i arbejde – færre på offentlig             forsørgelse

2.       Mindre kontrol – mere tillid

3.       Anerkendelse af frivilligt arbejd


Torben reiner jensen


 1. Skolestruktur
 2. Trafiksikkerhed
 3. Frivillighed/Idrætsfacilliteter

henrik aakast


1. Livscyklus - barndom, ungdom, voksenliv og ældreliv. 
Det gode børneliv hvor man vokser op i trygge rammer og får de bedste muligheder for uddannelse, så man bliver parat til et krævende forældreansvar. Når man har bidraget til samfundet har man fortjent respekt og anerkendelse, så man kan nyde sit otium.

2. Livsanskuelse - ildsjæle, frivillighed, helte og andre.
Tage stilling til samfundsmæssige overvejelser og have forståelse for tilværelsen og den verden vi lever i. Regler, pligter, etik og moral er begreber man skal tage stilling til på sin dannelsesrejse livet igennem.

3. Forandringsteori - gøre en forskel, optimere, innovation og fra indsats til effekt.
Skabe overblik over sammenhængene mellem det, man gør - og det, man gerne vil opnå. Inddragelse af borgere og skabe tro til, at de få -vil det bedste -for de mange. Mindre brok og mere dialog, så skaber vi forandring sammen.

jens jørgen stokholm

FREMTIDSPLANER FOR FAXE KOMMUNE.

Skal vi afvikle, eller skal vi udvikle kommunen?

Hvis vi ikke gør noget, er vi i gang med en afvikling.

 Derfor vil jeg bl.a. arbejde for:

 

FOLKESKOLEN

Sikre en god udvikling af folkeskolen.

· Eleverne kommer i fokus og deres læring

· Kortere skoledag

· Flere timer med to lærere

· Afskaffelse af distriktsledelse

· Egen skolebestyrelse for hver skole

· Eleverne bliver udfordret på deres niveau, så alle kan nå deres højeste potentiale

 

OFFENTLIG TRANSPORT

· Det bliver lettere at komme rundt i kommunen

· Gode parkeringspladser ved togstationerne

· Ordentlige forhold ved busstationerne

· Ny tog- og busstation i Haslev

 

KLOAKERING I DET ÅBNE LAND

· Alle politianmeldelser trækkes tilbage

· Alle sager behandles individuelt

· Kommunen selv lever op til lovkrav, om ikke at lade kloakvand flyde ud i søer og åer

 

KULTUR OG FRITID

· Opgradering og udbygning af idrætsfaciliteter med bl.a. multihal, svømmehal og skøjtehal i Haslev

· Ansætte en frivillighedskoordinator til at hjælpe de forskellige foreninger


 


dorthe egede borg

Det står jeg for:

 • Bevarelse af hele skoler i bysamfundene 0-9 klasse - 
 • Værne om vores lokale foreninger og frivillige kræfter i form af støtte og rådgivning i kommunen ved en "one point of entry" til en frivillighedskonsulent. 
 • Bredt udvalg af aktiviteter (klub, aftenklub og ungdomsskole) for vores unge 10-18 årige, de er VORES fremtid
 • ALLE UNGE HAR RET TIL EN UDDANNELSE! Brobygningsforløb og linjefag i overbygningen i samarbejde med de videregående uddannelser; gymnasier, handelsskoler og EUC.